+Aa
contrast-mode Wersja dla słabowidzących
ECHO GMINY
CIĘŻKOWICE
Miesięcznik społeczno-informacyjny miasta i gminy
22:04
calendar icon 19.07.2024
Bobowa wiatr Wiatr:
Bobowa wiatr Ciśnienie:

Witamy Państwa na stronie internetowej www.echogminyciezkowice.pl

Zgodnie z zapowiedzią otwieramy w rocznicę ukazania się pierwszego numeru miesięcznika ECHO  GMINY  CIĘŻKOWICE stronę internetową, która pozostaje w ścisłym związku z wydawaną przez nas gazetą. 

Strona ta będzie stanowić uzupełnienie gazety drukowanej, zwłaszcza w zakresie informacji bieżącej, gdyż miesięcznik z natury swojej opisuje wydarzenia, które miały już miejsce lub zawiera artykuły o treści aktualnej w dłuższym wymiarze czasowym, albo treści ponad czasowe. Ponadto strona internetowa będzie zawierać bogatszą dokumentację fotograficzną, która w wydaniu papierowym gazety jest z konieczności ograniczona ilością miejsca.

Poprzez prezentowanie zwiastunów artykułów będziemy zachęcać Państwa do systematycznego czytania gazety. Strona internetowa jest młodszą siostrą naszej gazety, dlatego też będzie prowadzona zgodnie z tymi samymi  zasadami, jakie zadeklarowaliśmy decydując się na wydawanie gazety – będzie to zatem strona niezależna, nie będąca organem żadnego ugrupowania, otwarta dla każdego, kto pragnie pozyskać lub przekazać rzetelną i wartościową informację. Przestrzegać będziemy natomiast zasad prawa, okazywać wszystkim należny szacunek i – podobnie jak w gazecie – nie będziemy przyjmować i publikować anonimów.

Stronę tę będziemy systematycznie rozbudowywać i uzupełniać, a być może w przyszłości udostępnimy także  archiwalne wydania gazety w wersji elektronicznej. Pragnęlibyśmy, aby strona internetowa spełniała w jak największym stopniu Państwa oczekiwania, w związku z czym jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i uwagi.

Zapraszamy do częstych odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Bogdan Wróbel

Wydawca gazety Echo Gminy Ciężkowice